Các chế có bị kích thích không? mật ong ngâm 1-3 năm nhé đa số loại trên 3kg; 7kg cũng có nhé. củ to hơn phích. bụi vẫn dính chặt. giá hạt rẻ luôn. alo alo
IMG_0110

IMG_0108

IMG_0110

IMG_0111