Ở đâu có hàng rẻ hơn ở đây?? có chỗ hàng chất lượng kém mà vẫn mua phải giá cắt cổ tại vị mọi người cứ có cái tâm lý là đắt sắt ra miếng…CHo nên những người đó bán hàng họ nắm được tâm lý của các thánh ạ. họ cứ sắt các bạn ra miếng đã. còn chất lượng thì các bạn có mua nhiều chỗ để thử và kiểm tra, so sánh đâu??
Tâm lý chúng tôi thì khác: bán sản phẩm chất lượng; giá cả hạt rẻ, miễn là không lỗ
Bán lấy khách hàng, và số lượng sản phẩm và biết đâu có bạn lại là chi nhánh của mình.
Ba kích, đinh lăng đang sẵn có nhé các chế.